Email theo tên miền

Email theo tên miền ( Email server )

Ví dụ về định dạng email theo tên miền: hi@tenmien.com, hotro@109.vn

I. Để đăng ký email theo tiên miền, khách hàng có thể tự đăng ký tại các nhà cung cấp như:

1. hostvn.net (Giá từ 200.000đ/ năm / 1 mail )

2. tenten.vn ( Giá từ: 850.000đ/ năm / 10 mail )

3. Các nhà cung cấp khác như Gmail của google, mail.yandex.com, matbao.net ...


II. Nếu khách hàng không có thơi gian đăng ký, 109.vn có thể đăng ký đăng ký hộ với chi phí từ: 200.000đ - 500.000đ / lần tùy theo gói email và số lượng email.

Yêu cầu 109.vn gọi lại !

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK