Cài đặt Google analytist, webmaster

Cài đặt Google webmaster Tool, Google analytics.


- Đây là dịch vụ của bên thứ 3. Khách hàng có thể tự cài đặt theo hướng dẫn của google, hoặc xem hướng dẫn của 109.vn: Xem Tại Đây
- Trường hợp khách hàng không thể đăng ký, 109.vn có thể đăng ký với phí đăng ký hộ với chi phí: 200.000đ và hướng dẫn sư dụng cơ bản với chi phí 150.000đ

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK